(+48) 536 102 112 rejestracja@elkardia.pl

Cena na Otwarcie | Holter EKG u dzieci i dorosłych w Lublinie

Świętuj razem z nami otwarcie Lubelskiego Centrum Kardiologii!

Twoje hasło to:

„Próba Wysiłkowa w Lubelskim Centrum Kardiologii”

Próba Wysiłkowa ze skierowaniem | 100zł

 

Cena promocyjna dla pacjentów posiadających aktualne skierowanie na próbę wysiłkową.

Wstępną ocenę (badanie pacjenta, ocenę wskazań i przeciwwskazań do wykonania badania) przeprowadził lekarz kierujący.

Pacjent musi mieć ze sobą aktualne badanie EKG i aktualne Echo Serca (< 3 miesięcy).

Próba Wysiłkowa bez skierowania | 150zł

 

Cena promocyjna dla pacjentów > 18 roku życia nie posiadających aktualnego skierowania na próbę wysiłkową.

Pełną ocenę (badanie pacjenta, ocenę wskazań i przeciwwskazań do wykonania badania, badanie EKG, przeglądowe badanie Echo Serca)

przeprowadzi lekarz wykonujący próbę wysiłkową.

Obniżona cena | Próba Wysiłkowa | Ważność oferty

Oferta na obniżona cenę badania Próba Wysiłkowa jest ważna maksymalnie do 15 kolejnych dni kalendarzowych od daty rejestracji.

 

Przykład:

Rejestracja telefoniczna  w dniu 05.06.2014

Ważność oferty na obniżona cenę badanie Próba Wysiłkowa: 21.06.2014

Próba Wysiłkowa | Niższa cena na otwarcie | Jakie jest hasło?

Cieszymy się, że chcesz świętować razem z nami!

Podaj to hasło przy ustalaniu terminu badania:

„Próba Wysiłkowa w Lubelskim Centrum Kardiologii”

Próba Wysiłkowa | Czy zawsze muszę podać hasło?

Nie. Cena badania” Próba Wysiłkowa” w ramach porad udzielanych w Lubelskim Centrum Kardiologii (tj. posiadasz skierowanie od lekarza pracującego w Lubelskim Centrum Kardiologii) jest najniższą ceną za jaką wykonujemy określone badanie „Próba Wysiłkowa” w danym momencie.

Cena |Próba Wysiłkowa u dzieci i dorosłych w Lublinie

 Kardiologia i Kardiologia Dziecięca | Pracownia Prób Wysiłkowych | Ceny badań


Próba Wysiłkowa ze skierowaniem | 130zł

 

Cena regularna dla pacjentów posiadających aktualne skierowanie na próbę wysiłkową.

Wstępną ocenę (badanie pacjenta, ocenę wskazań i przeciwwskazań do wykonania badania) przeprowadził lekarz kierujący.

Pacjent musi mieć ze sobą aktualne badanie EKG i aktualne Echo Serca (< 3 miesięcy).

 

Próba Wysiłkowa bez skierowania | 200zł

 

Cena regularna dla pacjentów > 18 roku życia nie posiadających aktualnego skierowania na próbę wysiłkową.

Pełną ocenę (badanie pacjenta, ocenę wskazań i przeciwwskazań do wykonania badania, badanie EKG, przeglądowe badanie Echo Serca)

przeprowadzi lekarz wykonujący próbę wysiłkową.